За нас

Фирмата “ИНКМЕД” ООД бе основана и регистрирана през 2018 г. с цел да създава и предоставя неконвенционални терапевтични решения.  Нашите медикаменти са натурални и нямат странични действия, като в тяхното разработване е вложен холистичен подход – както по отношение на заболяванията, така и спрямо пациентите.  Пряк резултат за нашите пациенти е подобреното качество на живот благодарение на подобрено физиологично равновесие.

 

Нашият научно - проучвателен екип наброява двама души.  Това са проф. д-р Иво Петров и д-р Камен Стойчев.  И двамата разполагат с дългогодишен научен и практически опит.  Това сътрудничество доведе до създаването на Amendcor®, един натурален и иновативен продукт с дългосрочна терапевтична перспектива, първият от поредица продукти насочени към лечението на някои от най-често срещаните „съвременни“ болести. Друг тип продукт насочен към лечението и профилактиката най-вече на респираторните вирусни инфекции е Corviral®.