Мисия и стратегия

Да разработва иновативни, натурални, лишени от странични действия, дългосрочни холистични терапевтични решения на болестите на нашето съвремие.

Да използва при разработването на тези нови продукти само проверени научни изследвания и методи, както и валидизиране чрез строги и стриктни клинични проучвания.

 

-