PATENTS PENDING / ПАТЕНТИ В ПЕЧЕЛЕНИЕ

 
PATENTED 3186 U1. 
INTERNATIONAL PATENTS PENDING. ALL RIGHTS RESERVED
МЕЖДУНАРОДЕН ПАТЕНТ В ПРОЦЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ 3186 U1. 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ЗАБЪЛГАРИЯ.​
 

 
 
 
 
-