ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА В МЕДИЦИНАТА

Добрата производствена практика (GMP) е набор от насоки и процедури за контрол и осигуряване на качеството, използвани във фармацевтичната промишленост и индустрията за медицински изделия, за да се гарантира постоянното производство на безопасни и ефективни медицински продукти. Тези практики се налагат от регулаторните агенции в различни страни и региони, за да се защити общественото здраве и да се гарантира качеството на лекарствата.

ИНКМЕД ЛАБС ЕООД

Стандарт: ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ
Дейност: ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ 

Сертификат No:  В0320139 – GMP – UA

Сертифициращият орган LETRINA S.A. удостоверява, че горепосочената компания е одитирана, оценена и е установено съответствие с принципите на GMP – Добра
производствена практика при производството на крайни продукти.

Издаден на: 04/01/2022

Валиден до: 03/01/2025

ИНКМЕД ЛАБС ЕООД

Стандарт: ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ
Дейност: ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
КАТЕГОРИЯ:С, /ПОДКАТЕГОРИЯ:СIV

Сертификат No: В0320139 -122

Сертифициращият орган LETRINA S.A. удостоверява, че Системата за управление на безопасността на храните на горепосочената компания е оценена и е установено съответствие с изискванията на гореспоменатия стандарт.

Издаден на: 22/12/2021

Валиден до: 21/12/2024

InkMed офис:
София, 1000
ул. Владайска 31
office@inkmed.eu

д-р Камен Стойчев
+359 888 940 804
kamen.stoychev@inkmed.eu