За Inkmed

“ИНКМЕД” ООД бе основана и регистрирана през 2018 г. с цел да създава и предоставя неконвенционални терапевтични решения.  Нашите медикаменти са натурални и нямат странични действия, като в тяхното разработване е вложен холистичен подход – както по отношение на заболяванията, така и спрямо пациентите.  Пряк резултат за нашите пациенти е подобреното качество на живот благодарение на подобрено физиологично равновесие.

Научно-проучвателен екип

Нашият научно – проучвателен екип се състои от двама лекари.
Проф. д-р Иво Петров, кардиолог и д-р Камен Стойчев.

Двамата разполагат с дългогодишен научен и практически опит в медицината и областта на хранителните добавки, които подобряват качеството на живот и запазват здравето.

Това сътрудничество води до създаването на продукти, които са натурални и иновативни, с дългосрочна терапевтична перспектива, лишени от странични действия.

Те са насочени към лечението на някои от най-често срещаните „съвременни“ заболявания, в това число сърдечно-съдови заболявания, вирусни инфекции и други.

При разработването на тези нови продукти се използват единствено проверени научни изследвания и методи, както и валидизиране чрез строги и стриктни клинични проучвания.

InkMed разработва природни продукти в следните терапевтични области

Терапевтични области

проф. Иво Петров

  • Биография
    лекар, кардиолог и ангиолог, преподавател, професор.
  • Образование
    Специалности – „Вътрешни болести“, „Кардиология“, „Инвазивна кардиология“ и „Ангиология“. Има завършена магистърска степен по здравен мениджмънт в МУ – София. Преминал е обучения по стрес-ехокардиография в Германия и по инвазивна кардиология и радиология в Аржентина.
  • Кариера
    Между 1992 и 2006 г. работи в УМБАЛ „Света Екатерина“, където преминава през позициите доброволен сътрудник, асистент, старши и главен асистент в Клиниката по кардиология. През периода 1999 – 2000 г. е стипендиант по инвазивна кардиология и радиология в Буенос Айрес. През ноември 2006 г. е поканен да оглави Кардиологична клиника на МБАЛ „Токуда“. Той е един от основателите на Сити Клиник през 2012 г., където оглавява не само екипа по кардиология и ангиология, но е и медицински директор. За известен период е председател на Дружеството на кардиолозите в България и съпредседател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия. Многократно е избиран за национален консултант по кардиология и инвазивна кардиология

InkMed офис:
София, 1000
ул. Владайска 31
office@inkmed.eu

д-р Камен Стойчев
+359 888 940 804
kamen.stoychev@inkmed.eu